Spread the love

Retired Pope Benedict XVI, pictured in a 2008 file photo, celebrated his 93rd birthday April 16, 2020. (CNS photo/Gregory A. Shemitz) See BENEDICT-93 April 16, 2020.

Panna Mária Pedrovi Régisovi 3. januára 2023

Drahé deti, keď cítite váhu kríža, volajte na Ježiša. V Ňom je vaše víťazstvo. Kráčate v ústrety budúcnosti v ktorej len nemnohí zostanú pevní vo viere. Mnoho právd bude odmietnutých a duchovná smrť sa rozšíri všade. Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím pre to, čo na vás prichádza. Modlite sa!

Uvítajte Pánove Prikázania, aby ste boli spasení. Odvahu! Nech sa stane čokoľvek, nevybočujte z Cirkvi Môjho Ježiša (t.j. katolíckej).Vždy si pamätajte: v Bohu niet poloprávd. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi 10. januára 2023

Drahé deti, Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím pre vaše utrpenia. Kráčate v ústrety budúcnosti bolesti a veľkých prenasledovaní. Na kolenách sa modlite, lebo len tak môžete uniesť váhu kríža. Veľká vojna spôsobí chaos a rozdelenie v Dome Božom a mnohí horlivci vo viere zo strachu ustúpia. Odvahu!

Nedovoľte, aby vo vás plameň vašej viery vyhasol. Nech sa stane čokoľvek, dôverujte v Ježiša. Po bolesti príde radosť. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love