Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 10.10.23

Drahé deti, v Bohu niet poloprávd. Priepasť zmätku sa rozšíri všade a mnohí stratia vieru. Ja som vaša Matka a prišla som z Neba, aby som bránila, čo je od Boha. Nech sa udeje čokoľvek, zostávajte v Pravde. Buďte verní Môjmu Synovi Ježišovi. Nedovoľte bahnu falošných učení, aby vás stiahli do priepasti hriechu. Počúvajte Môjho Syna Ježiša. Uvítajte Jeho Evanjelium a učenia pravého magistéria Jeho Cirkvi. Kráčate v ústrety bolestivej budúcnosti. Veci sveta budú v dome Božom a mnohí budú kráčať ako slepí vedúci slepých.

Trpím pre to, čo na vás prichádza. Žiadam vás udržiavať plameň vašej viery živý. Veľa sa modlite pred krížom a budete mať silu vydržať skúšky, ktoré prídu. Každého z vás poznám po mene a budem sa za vás modliť ku Svojmu Synovi Ježišovi. Žijete v časoch horších, ako boli časy potopy. Starajte sa o svoj duchovný život. Nezabúdajte: ste vo svete, avšak nie ste zo sveta. Vo vašich rukách ruženec a Sväté písmo; vo vašom srdci láska k Pravde. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love