Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 11. júla 2020

Drahé deti, odvahu. Môj Ježiš vás miluje a kráča s vami. Zverte Mu celé svoje bytie a budete veľkými vo viere. Žijete v časoch bolesti, ale to najhoršie ešte len príde. Dajte mi svoju ruku a ja vás povediem k víťazstvu. Neprestávajte sa modliť. Ako náhle ste (od Boha) vzdialení, stávate sa Diablovým terčom. Patríte Pánovi a Jeho jediného by ste mali nasledovať a slúžiť Mu. Pevne zostávajte na ceste, ktorú vám ja ukazujem.

Nedovoľte nepriateľom Boha, aby vás oddelili od cesty pravdy. Som vaša Matka a z Neba som prišla vám pomôcť.  Máte slobodu, ale najlepšie je činiť Vôľu Božiu. Prijmite Evanjelium môjho Ježiša a buďte verní učeniu pravého magistéria Jeho Cirkvi. Vpred bez strachu. Ktokoľvek je s Pánom nikdy nezakúsi váhu prehry. Toto je správa ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love