Spread the love

Modlitba sv. Heahmunda – „ničiteľa Vikingov“

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 4. novembra 2019

Drahé deti, patríte Pánovi a musíte Ho nasledovať a slúžiť Mu. Prijmite pravé učenie Cirkvi Môjho Ježiša. Božia Pravda vás oslobodzuje a vedie ku Spáse. Zostaňte pevní v Pravde. Nedovoľte polopravdám aby vás nakazili. Vráťte sa k Ježišovi, lebo len On je vaša Cesta, Pravda a Život. Nepriatelia (Cirkvi) sa spoja, aby zničili čo je posvätné, ale vy ich môžete poraziť mocou modlitby a láskou k Pravde.Žiadam vás, aby ste nežili ďaleko od Pána. On je vaše všetko a povoláva vás k svätosti.

Keď cítite váhu skúšok vyhľadávajte silu v spovedi a Eucharistii. Privítajte Evanjelium Môjho Ježiša a verní buďte pravému Magistériu Jeho Cirkvi. Ja som vaša Matka a prišla som z Neba, aby som vás povolala k obráteniu. Buďte pokorného srdca a budete víťazní. Odvahu. Nech sa stane čokoľvek, nedovoľte, aby bol vo vás uhasený plameň viery. Všade uvidíte hrôzy, ale neustupujte. Modlite sa, modlite sa, modlite sa. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love