Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 5.10. 23

Drahé deti, nepriatelia si budú deliť kľúč a chaos sa všade rozšíri. Trpím pre to, čo na vás prichádza. Cirkev Môjho Ježiša bude piť trpký kalich bolesti. Tí, ktorí milujú a bránia pravdu, budú opovrhovaní a bude s nimi narábané ako s nepriateľmi. Dôverujte Ježišovi. On Svojich vyvolených neopustí. Modlite sa! Len skrze moc modlitby môžete poraziť nepriateľov. Silu vyhľadávajte v Evanjeliu a v Eucharistii. Nie ste sami! Ja som vaša Matka a vždy budem po vašom boku. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.

Nepriateľ si bude deliť kľúč…“ – ďalšie dvojpápežstvo? M.

 

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love