Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 3. mája 2022

Drahé deti, som vaša Matka a prichádzam z neba, aby som vás viedla k môjmu Synovi Ježišovi. Počúvajte Ma. Nežite ďaleko od modlitby. Ľudstvo je choré a len silou modlitby bude privedené k pravému oslobodeniu a spáse. Žijete na svete, ale patríte Pánovi. Boží nepriatelia budú konať tak, aby spôsobili zmätok. Plánom nepriateľov je konať tak, aby Cirkev bola stále viac podobná svetu. Dávajte si pozor, aby ste sa nenechali oklamať. 

V modlitbe pokrčte kolená a hľadajte silu v Eucharistii. Otvorte svoje srdcia a prijmite Evanjelium môjho Ježiša. Tí, ktorí zostanú verní až do konca, budú spasení. Neklesajte na duchu. Vždy budem s vami. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 5. mája 2022

Drahé deti, nepriatelia uzavrú dohody, ale v pravde, ktorú zjavil môj Syn Ježiš a ktorú učí pravý Učiteľský úrad Cirkvi, nie je žiadna dohoda. Žiadam vás, aby ste boli obrancami pravdy. Buďte opatrní: v Bohu nie je žiadna polovičná pravda. Som vaša Matka a prichádzam z neba, aby som vás viedla k môjmu Synovi Ježišovi. Viem, že máte slobodu, ale je lepšie robiť Pánovu vôľu. Veľa sa modlite. 

Kráčate k bolestivej budúcnosti. V Božom dome uvidíte hrôzy zavinené zlými pastiermi, ale neklesajte na duchu. Všetko v tomto živote pominie, ale milosť Božia vo vás bude večná. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

 

V jednom proroctve (ktoré sa mi teraz nechce narýchlo vyhľadávať) doslova stálo, že „keď Cirkev a svet bude jedno, vtedy dôjde ku katastrofe“. Takže tak, pre úplnosť – M.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love