Spread the love

Blahoslavený Franz Jägerstätter, martýr Svätej katolíckej cirkvi. Z náboženských dôvodov odmietol prisahať vernosť „antikristovi Hitlerovi“ a slúžiť v jeho nacistickej armáde, hoci dostal povolávací rozkaz. Za tento čin bol nacistickým vojenským tribunálom odsúdený k trestu smrti a v roku 1943 aj popravený. V roku 2019 bol o ňom natočený film s názvom „A Hidden Life.“

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 5. decembra 2020

Drahé deti, Boh sa ponáhľa. Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Do úlohy, ktorou vás Pán poveril, dajte zo seba to najlepšie. Radujte sa! Nebo bude vašou odmenou. Žiadam vás, aby ste boli mužmi a ženami modlitby. Ľudstvo je choré a potrebuje sa liečiť. Čiňte pokánia a uzmierte sa s Bohom skrze Sviatosť zmierenia. Silu vyhľadávajte v Eucharistii, aby ste boli veľkými vo viere. Príde deň, kedy budete vyhľadávať drahocennú potravu (Sv. prijímanie?) a nenájdete ju. Bude to čas bolesti pre veriacich.

Trpím pre to, čo sa k vám blíži. Dajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem k Môjmu Synovi Ježišovi. Odvráťte sa od sveta a žite smerom k Nebu, pre ktoré jediné ste boli stvorení. Každého jedného z vás poznám po mene a budem sa za vás modliť ku Svojmu Ježišovi. Odvahu! Vpred v obrane pravdy. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

Zajtra( t.j. ut. 8. decembra) je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Nezabudnite navštíviť kostolík.

 

M.

 

 


Spread the love