Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 4. septembra 2021

Drahé deti, nebojte sa. Milujem vás a som s vami. Kráčate v ústrety bolestivej budúcnosti, avšak tí, ktorí sú s Pánom, by sa nemali báť ničoho. Žijete v časoch bolestí. Kráčate v ústrety veľkého odpadu od viery a len nemnohí zostanú v Pravde. Dajte Mi svoje ruky. Chcem vám pomôcť, ale čo Ja robím závisí od vás.

Nechcem vám prikazovať. Buďte poslušní a prijmite Vôľu Božiu pre vaše životy. Stále máte pred sebou mnoho rokov ťažkých skúšok. Silu vyhľadávajte v modlitbe, v počúvaní Slov Môjho Ježiša a v Eucharistii. Každého jedného z vás poznám po mene a budem sa za vás modliť ku Svojmu Ježišovi. Odvahu! Vaše víťazstvo je v Pánovi. Vpred s radosťou. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Ozn.: teraz najbližších niekoľko dní sa pre pracovnú cestu zrejme nedostanem k prekladu správ. M.

 


Spread the love