Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 8. apríla 2018

Drahé deti, navráťte sa k Môjmu Synovi Ježišovi a dovoľte Mu zmeniť vaše srdcia. Dôverujte v Toho, ktorý vás pozná po mene. Nikdy nemôžete porozumieť hĺbke milostivej lásky, ktorou Môj Ježiš umrel za vás na kríži. Jeho veľká láska k vám sa denne ukazuje skrze Jeho Cirkev. Choďte blízko k Nemu vo Sviatostiach, ktoré sú kanálmy Jeho spásonosných skutkov. Žiadam vás byť z Môjho Syna Ježiša a všade vyhľadávať svedectvo Jeho milostivej lásky.

Buďte nástrojmi lásky a pokoja všetkým, ktorí sú ďaleko. Môj Ježiš vás očakáva s otvorenou náručou. Pozná vás a vie že vo vás je veľká zásoba dobra. Nechajte plameňu Jeho lásky zmeniť vaše životy, lebo iba tak budete bohatí vo viere. Smerujete do temnej budúcnosti a mnoho Mojich úbohých duší zo strachu ustúpi. Buďte Pánovi! On vás neopustí. Privedie veľkého muža viery, ktorý bude viesť Cirkev k víťazstvu.

Verní zostávajte Evanjeliu a počúvajte pravé Magistérium Cirkvi Môjho Ježiša. Vo veľkom stroskotaní viery len tí, ktorí sú verní Evanjeliu a pravému Magistériu Cirkvi, zostanú v Pravde. Odvahu! Boh potrebuje vaše úprimné a odvážne Áno. Vpred v obrane Pravdy! Budem sa za vás modliť ku Svojmu Ježišovi. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love