Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 29. júna 2022 (sviatok sv. Petra a Pavla)

Drahé deti, cesta k svätosti je plná prekážok, ale vy nie ste samé. Odvahu! Môj Ježiš kráča s vami. Peter nie je Petrom; Peter nebude Petrom. Čo vám hovorím, to teraz nemôžete pochopiť, ale všetko vám bude zjavené. Buďte verní Môjmu Ježišovi a pravému Magistériu Jeho Cirkvi.

V tejto chvíli dávam na vás padať nezvyčajný dar milostí z Neba. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

+++

1) Naznačuje sa tu, že súčasný pápež nie je právoplatné zvolený a že jeho nasledovník taktiež nebude právoplatne zvolený? Mnohé teórie tvrdia, že s Benediktovým odstúpením nebolo niečo v poriadku a že vo svojom abdikačnom liste naschvál vynechal/zmenil dôležité formuly. Tento názor je čím ďalej tým rozšírenejší a to aj v odbornejšej katolíckej verejnosti…

2) Na druhej strane, počul som aj taký názor, že „ani Peter nebol Petrom keď zaprel Krista“ a že sa to môže teda akosi prenesene vzťahovať aj na súčasného minimálne kontroverzného pontifa.

3) Dobrý biskup Athanasius Schneider odsúdil šíriace sa názory, že súčasný pápež nie je možno právoplatný (https://www.lifesitenews.com/news/bishop-schneider-theory-that-benedict-xvi-is-pope-and-not-francis-defies-tradition-of-the-church/); podobne sa vyjadril aj dobrý katolícky komentátor Eric Sammons (https://www.crisismagazine.com/2022/the-spiritual-dangers-of-sedevacantism)

3) Ak ale predsa len z hocakého dôvodu „Peter nie je Petrom“, potom ani zasvätenie z marca t.r. nie je platné a Rusko nebolo dosiaľ právoplatne zasvätené.

4) A je toho viac:

Portál LifeSite News zverejnil 30. marca video na ktorom je kňaz, otec Paul Kramer, ktorý rozpráva na nahrávke z roku 2012 ako poznal stigmatistu Antonia Ruffiniho 18 rokov, keď sa ho spýtal, či Ján Pavol II. zasvätí Rusko. Ruffini mu povedal:

Nie, nebude to Ján Pavol II. a nebude to ani pápež po ňom, ale pápež po tom pápežovi bude ten, ktorý zasvätí Rusko.

Otec Kramer ďalej na videu rozpráva, že je možné, že medzi nasledovníkom Jána Pavla II., Benediktom a právoplatným nasledovníkom Benedikta môžu byť ešte jeden, alebo dvaja antipápeži. „Antipápež nie je pápež,“ hovorí Kramer ďalej, „a Naša Pani povedala, že len pápež môže zasvätiť Rusko“.

Otec Kramer ďalej upozorňuje, že proroctvám stigmatistu Ruffiniho možno veriť, veď sám pápež Pius XII. povolil postaviť kaplnku na mieste, kde sa Ruffinimu stigmy prvý krát zjavili.

Kňaz na videu ďalej hovorí, že pápež predchádzajúci tomu, ktorý Rusko skutočne zasvätí, nezomrie prirodzenou smrťou – a že keď teda bude pripravený o život násilím, „to bude znamením, že zasvätenie Ruska je veľmi, veľmi blízko“.

A ďalší kňaz, otec Gruner dodáva: „Ak sa Antonio Ruffini nemýli, potom Benedikt XVI. je ten pápež, ktorý má byť zavraždený“. John-Henry Westen z LifeSite News v prestrihu upozorňuje, že aj podľa už zverejnených častí 3. fatimského proroctva má byť nejaký pápež zavraždený.

Vo videu z roku 2012 ďalej zaznieva, že zasvätenie nebude vykonané, až kým nebude 3. fatimské proroctvo zverejnené úplné. Oficiálne sa pritom uvádza, že tajomstvo bolo úplné zverejnené už v roku 2000. Otec Gruner parafrázuje slová Ruffiniho, že Panna Mária bola hlboko dotknutá tým, že tajomstvo nebolo zverejnené v roku 1960, ako požadovala a Boh ustanovil, že na to, aby bolo Rusko zasvätené musí byť urobený akt odprosenia – zverejnenie celého tajomstva.

Ďalej zaznievajú slova Malachyho Martina, ktorý tajomstvo čítal, a ktorý povedal, že keď bude skutočne zverejnené, „kostoly budú plné, ľudia budú na kolenách kľačať a na spovede budú dlhé rady“. 3. fatimské proroctvo je o pápežovi, hierarchii a každom veriacom, a je „nezvyčajné, senzačné a pre mnohých ľudí bude šokom“. Následne z úst otca Kramera zaznievajú tieto slová:

V máji 1991 mi môj dobre informovaný zdroj, ktorý je v kontakte so sestrami karmelitánkami, povedal, že sestra Lucia obdržala správu od Našej Pani, že tajomstvo bude odhalené počas priebehu veľkej vojny … že, keď nejaká katastrofická udalosť zasiahne Irán, 3. svetová vojna bude veľmi blízko.

John-Henry Westen opakuje: 3. fatimské proroctvo bude zverejnené počas veľkej vojny, obzvlášť po nejakej katastrofickej udalosti, ktorá sa bude dotýkať Iránu. „Zdá sa,“ pokračuje moderátor, „že sa blížime presne do toho bodu, zvlášť keď vidíme, čo sa dnes deje medzi Ruskom a Ukrajinou“. Video pokračuje zhrnutím otca Grunera:

Rusko napadne západnú Európu, pápež zverejní tretie tajomstvo, ukryje sa, no bude zavraždený; potom budú katastrofy po dva a pol roka, následne zvolenie nového pápeža, potom príde zasvätenie Ruska.

John-Henry Westen opakuje znova: najprv majú byť 2 a pol roka katastrofy a až potom pápež skutočne zasvätí Rusko.

https://www.youtube.com/watch?v=nYD3fhZmo-M

5) Nedávno prišla zo Španielska správa, že istá mníška, Benedicta z kríža, mala mať víziu, kedy sa jej zjavil zosnulý Jána Pavol II. Samozrejme, takmer všetci sa týmto správam a Benedicte vysmiali. Hoci som aj ja pri tomto konkrétnom prípade opatrný, čo sa hodnovernosti týka, predsa sú niektoré state z jej výpovede mimoriadne zaujímavé a rozhodne nie zavrhnutiahodné:

Benedicta hovorí, že sa vo svojej cele modlila ruženec, keď sa jej zjavil Ján Pavol II. a spolu sa po latinsky ruženec domodlili. Zosnulý pápež jej povedal: „Modlime sa za jednotu Cirkvi, za rodiny, za šírenie viery a obranu Eucharistie“. Následne sa spýtala Jána Pavla prečo sa modlili latinsky? – „Pretože to je univerzálny jazyk Cirkvi,“ odvetil jej.

Pápež jej povedal, že strávil istý čas v očistci (čo je inak prvá skutočne zaujímavá zmienka, keďže bol prakticky ihneď po jeho smrti začatý proces blahorečenia). Hovorí:

Ja, vo svojom stave ako námestník Krista na zemi, som sa dopustil rôznych chýb; niektoré zaviazané okolnosťami. Tu, vo večnosti, sa za všetko platí. A je nám to posudzované s veľkou prísnosťou, stádo zverené do našej starostlivosti a za každú dušu sme braní na zodpovednosť.

A z úst pápeža nasledujú ďalšie mimoriadne kontroverzné – no možno o to pravdivejšie – slová o jeho stave po smrti:

Bola to Ona (Panna Mária), ktorá ma na konci môjho pozemského života bránila pred úskokmi toho zlého, ktorý sa okolo mňa potuloval. Zachránila moju dušu pred odsúdením.“

Benedicta sa ďalej pýta: „Svätý otče, čo sa to deje v Cirkvi? Prečo toľko zmätku?“ na čo jej mal Ján Pavol II. odvetiť:

Cirkev žije Kristovo umučenie a ako nevesta musí napodobňovať manžela až do ich úplného zavŕšenia. Musí prejsť ohňom a očistiť sa, kým sa nestane svätou a bez hrdze. Všetko je v Božom pláne a tak je napísané, že sa to má stať. Ľudstvo nechcelo počúvať hlas Svojho Pána a teraz nadišiel čas žatvy.

Úroda je zrelá a kombajny sú pripravené plniť svoju prácu. Militantná cirkev (t.j. pozemská) musí byť zajedno s víťaznou Cirkvou (t.j. nebeskou), ale predtým musí prejsť očistou, pretože zišla z pravej cesty, ktorou je Kristus, a sleduje ducha, ktorý nepochádza od Boha.“

Všetko, čo sestra Benedicta hovorí, že jej Ján Pavol II. zdelil, presne zapadá do správ, ktoré tu aj ja denne uverejňujem od Pedra a Marie-Julie. Práve preto túto výpoveď nezatracujem. Ale zápis španielskej sestry pokračuje.

Sestra sa Jána Pavla II. pýta, či je Benedikt stále pápežom, na čo jej zosnulý odvetil – „Áno!“ „Kto je potom pápež František?,“ pýta sa, na čo sa jej dostane odpovede:

Ľudstvo si slobodne zvolilo svoju vlastnú metlu očisty a Boh to dovolil.

Na to sa sestra spýtala zosnulého Jána Pavla II., čo teda máme robiť. Ten jej odvetil:

Pokračujte v modlitbe svätého ruženca. Počúvajte Boží hlas a plňte jeho prikázania, ako aj zákon, ktorý vám zanechal. Víťazstvo je udelené, ale toto očistenie je nevyhnutné. Nestrácajte vieru“.

Sestra Benedicta zakončuje: „Požehnal ma týmto spôsobom: „Žehnám ti dcéra a žehnám celú Cirkev“. Potom dlho a veľmi pomaly naznačoval kríž a zmizol“.

6)„Pokračujte v modlitbe svätého ruženca. Počúvajte Boží hlas a plňte jeho prikázania, ako aj zákon, ktorý vám zanechal. Víťazstvo je udelené, ale toto očistenie je nevyhnutné. Nestrácajte vieru“. – myslím, že lepšie sa súčasná situácia a naše povinnosti ani nedajú zhrnúť. Katastrofa príde, lebo už bez nej sa Cirkev neočistí, ale veriacim napokon dobrý Pán Boh udelí víťazstvo – a Veľkého katolíckeho kráľa spolu s Anjelským pápežom. My dnes sa musíme modliť, musíme si zachovať vieru a musíme plniť Božiu Vôľu. A žiaden strach, nech sa deje čo sa deje v tomto bezbožnom otupenom svete. Amen!

MG


Spread the love