Spread the love

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 24. decembra 1995

Drahé deti, pestujte svoje srdcia, aby Milosť Pánova mohla do ních pretekať! Majte odvahu dávať svedectvo, že Ježiš je vaším jediným Spasiteľom! Nedovoľte falošným ideológiám zadržiavať vás od rastu v duchovnom živote. Patrite len Pánovi! On je vaše všetko. Otvorte Pánovi svoje srdcia. Počúvajte Jeho Hlas a choďte cestou, ktorú vám ukazuje.

Tieto Vianoce chce Ježiš dostať do svojho srdca odpoveď, na ktorú tak dlho čaká. A ponúknite Mu svoju celú existenciu. Ak tak učiníte, vaše životy sa zmenia. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené


Spread the love