Spread the love

Oslobodenie Jeruzalema križiakmi, 1099

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 4. decembra 2008

Drahí synovia a dcéry, buďte v strehu. Diabol vás chce vzdialiť od Pánovej milosti. Na kolenách sa modlite. Vaše víťazstvo príde skrze silu modlitby. Modlite sa za Cirkev Môjho Ježiša. Stádo bude roztrúsené a vlci v ovčích rúchach ho budú vábiť. Príde deň, kedy len nemnohí budú brániť Pravdu a všade nastane odpadlíctvo.

Zlí pastieri (však) padnú a nepovstanú. Pre Cirkev príde nová doba, pre tých niekoľko pastierov, ktorí zostanú (pravoverní). Tých niekoľko verných prispeje skrze Milosť Môjho Ježiša k veľkému triumfu Boha. Žiadam vás, aby ste neustupovali. Nasledujte cestu, ktorú vám ukazujem, a budete víťazní. Odvahu! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

PS: Pápež by mal zasvätiť Rusko!

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love