Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 31. decembra 2020

Drahé deti, ja som vaša Matka a vždy budem s vami. Nebuďte ustarostené. Žiadam vás, aby ste boli mužmi a ženami modlitby, lebo len skrze moc modlitby môžete niesť váhu skúšok, ktoré prídu. Smerujete do bolestivej budúcnosti. Bude veľký úpadok viery. Veľká loď (Cirkev) sa odchýli od bezpečného prístaviska, ale Pán neopustí svojich ľudí. Pre spravodlivých príde Božie víťazstvo.

Odvahu. Nebude porážky pre Božích vyvolených. Svetlo Pravdy povedie Cirkev Môjho Ježiša. Porážka príde na falošnú cirkev. Vpred v obrane Pravdy! Budem sa za vás modliť ku Svojmu Ježišovi. Nenechajte sa vyviesť z miery. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: PÁPEŽ FRANTIŠEK MUSÍ IHNEĎ ZASVÄTIŤ RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love