Spread the love

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 23. júla 2020

Drahé deti, mierite do budúcnosti plnej veľkých duchovných skúšok. Pre svoju vieru budete prenasledovaní, (no) neustupujte. Môj Pán bude kráčať spolu s vami a (nakoniec) zvíťazíte. Slávy tohto sveta pominú. Hľadajte čo je od Boha. Diabol robí všetko pre to, aby vás držal od Pravdy. Dajte mi svoju ruku a ja vás povediem po bezpečnej ceste. Vráťte sa k tomu, kto je vašim absolútnym Dobrom a pozná vás po mene.

Niet víťazstva bez kríža. Čokoľvek sa stane, nezabúdajte: prítomnosť môjho Ježiša v Eucharistii ako Telo, Krv, Duša aj Božstvo je nemenná pravda. Nedovoľte bahnu falošných učení aby vás nakazili. Patríte Pánovi a len Jeho jediného by ste mali nasledovať a slúžiť Mu. Vpred bez strachu. Toto je správa ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love