Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 2. júla 2022

Drahé deti, patríte Pánovi a len Jeho musí nasledovať a len Jemu slúžiť. Preč od svetských vecí a žite obrátení smerom k Raju, pre ktorý jedine ste boli stvorení. Môj Ježiš vás miluje a veľa od vás očakáva. Žijete v čase horšom ako bol čas potopy a moje úbohé deti kráčajú k priepasti sebazničenia, ktorú ľudia pripravili vlastnými rukami. Veľa sa modlite. Hľadajte silu v evanjeliu a v Eucharistii.

Prídu dni, keď sa mnohí budú kajať, ale bude neskoro. Nezabudnite: práve v tomto živote, a nie v inom, musíte svedčiť, že patríte Ježišovi. Nedostatok lásky k pravde sa rozšíri všade a smrť bude prítomná vo Svätom Božom chráme. Trpím kvôli tomu, čo pre vás prichádza. Vráťte sa rýchlo! Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love