Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 12. mája 2000

Drahé deti, ja som vaša Matka a idem s vami. Žiadam vás, aby ste všetkým robili dobre a vo všetkom sa snažili napodobňovať Môjho Syna Ježiša. Chcem vám povedať, že teraz je čas milosti a nadišiel pre vás čas chopiť sa viery s odvahou. Buďte pripravení na cestu, ktorú vám ukazujem. Vedzte, že som prišla z Neba, aby som vás spravila mužmi a ženami modlitby. Žiadam vás, aby ste časť svojho dňa zasvätili modlitbe. Muži a ženy už nie sú viac veriacimi, pretože odstúpili od modlitby a lásky k Bohu. Vráťte sa kým je stále čas. Zajtra môže byť neskoro. Odvahu. Nedovoľte ťažkostiam, aby vás odradili. Ktokoľvek je s Bohom nikdy neokúsi váhu prehry. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love