Spread the love

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 24. Februára 2022 (deň invázie ruských vojsk na Ukrajinu)

Drahé deti, skutočný mier môžete nájsť len v Ježišovi. Obráťte sa k Tomu, ktorý je vaším absolútnym Dobrom a pozná vás po mene. Veľká hrôza pre ľudstvo ešte iba príde. Na kolenách sa modlite, lebo len tak môžete privítať lásku Pánovu. Buďte mužmi a ženami viery. Privítajte Evanjelium Môjho Ježiša a všade neste svedectvo, že ste vo svete, ale nie ste zo sveta.

Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím pre to, čo na vás prichádza. Na Zemi stále uvidíte hrôzy, pretože stvorenie sa stavia pred Stvoriteľa. Obráťte sa! Môj Pán vás očakáva s otvorenou náručou. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

P.S.: Modlite sa a čiňte pokánie za správne zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love