Spread the love

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 21. mája 2005

Drahí synovia a dcéry, po Veľkom súžení (asi 3. svetovej vojne) pošle Pán svojich anjelov aby viedli Jeho vyvolených. Žiadam vás, aby ste sa nebáli. Nezabúdajte, že Boh je na vašej strane. Nech sa udeje čokoľvek, s dôverou dúfajte v Pána. Vedzte, že kvôli svojej viere budete veľmi trpieť, avšak tí, ktorí budú verní Pánovi až do konca,  budú spravodlivo odmenení. Veľa sa modlite. Som vaša matka a som na vašej strane. Čosi veľkého spadne (mnohé podobné proroctvá spomínajú kusy akejsi rozpadnutej kométy) a keď to dopadne do vody, spôsobí to veľké ničenie (masívne tsunami). Regióny zemské budú trpieť, ale kto je s Pánom, bude v bezpečí.  Toto je správa ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love