Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 8. augusta 2000

Drahé deti, s láskou sa choďte stretnúť s Pánom, Ktorý vás miluje a povoláva vás, aby ste boli pokorného srdca. Vedzte, že Boh sa ponáhľa. Nežite v smrteľnom hriechu. Teraz je čas milosti a vy nemôžete len tak stáť s prekríženými rukami.  Z Neba som neprišla pre srandu. Každému povedzte, že ak muži a ženy nezmenia svoje životy, na ľudstvo príde strašný trest.

Vykonávajte si svoju časť (úlohy)  pre úplné uskutočnenie Mojich plánov. Modlite sa. Keď sa nemodlíte, stávate sa duchovne chudobnými. V láske Boha sa stávajte bohatšími. Odvahu. Dôverujte v Nepoškvrnenú lásku Môjho Srdca a zvíťazíte.  Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

 + + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love