Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 2. januára 2018

Drahé deti, Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím pre to, čo na vás prichádza. Muž odetý v bielom (pápež?) spôsobí smrť mnohým vysväteným.(???) Nedostatok poriadku (či „disciplíny“) v Dome Pánovom sa rozšíri do celého sveta a mnohí z Božích vysvätených budú nakazení falošnými učeniami. Toto je tajomstvo minulosti. Modlite sa. Na kolenách sa modlite. Od Pravdy neodbočujte.

Nech sa stane čokoľvek, zostávajte s Ježišom. Nebojácne bráňte Jeho Evanjelium a veľkoryso budete odmenení. Dajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem ku Svojmu Synovi Ježišovi. Buďte verní. Neustupujte. Môj Ježiš kráča s vami. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love