Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 1. februára 2000

Drahé deti, žiadam vás, aby ste boli vždy pozorné a neboli tak oklamané diablom. Vedzte, že strata mnohých duší Mi spôsobuje veľkú bolesť. Pozývam vás byť horlivými v modlitbe, pretože to je jediný spôsob, ktorým budete schopní poraziť nepriateľa. Veľkú hodnotu dávajte do modlitby ruženca, pretože všetci tí, ktorí sa denne modlia ruženec, nikdy nezakúsia večnú smrť (pozn: ich vlastná duša nebude zatratená). Hriech je veľkou nákazou ľudstva. Utekajte od každého druhu zla a k Pánovi sa vracajte skrze Sviatosť zmierenia (spoveď).

Ak by sa muži a ženy modlili a boli uzmierení s Bohom aspoň raz týždenne, ľudstvu by bol daný už čoskoro mier.  Počúvajte, čo vám rozprávam. Vedzte, že som z Neba neprišla pre srandu. Pozrite na veľkú príležitosť, ktorú vám Pán ponúka. Neutekajte od Neho. Prijímajte svätosť a žite šťastnú večnosť. Odvahu.  Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love