Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 24.mája 2018

Drahé deti, na kolenách sa modlite v duchu Mojich plánov. Prišla som z Neba, aby som vás povolala k obráteniu. Nevybočujte z cesty, ktorú vám ukazujem. Žijete v časoch horších, ako boli časy potopy. Smerujete do budúcnosti veľkého zmätku a rozdelenia. Tí, ktorí boli vybraní, aby bránili Pravdu (t.j. duchovní), spôsobia medzi veriacimi veľký zmätok. Budú rozprávať, no budú nepovšimnutí, pretože ich slová budú naplnené pochybnosťami. Polopravdy sa všade rozšíria a veľká bude bolesť Mojich úbohých detí. Zostávajte s Ježišom. Počúvajte Ho. Buďte poslušní Jeho slovám a všade milujte a bráňte Pravdu. Odvahu! Môj Ježiš od vás očakáva veľa. Silu vyhľadávajte v Slovách Môjho Ježiša a v Eucharistii. Ktokoľvek je s Pánom, nikdy nezakúsi váhu prehry. Vpred v Pravde! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + + 

 

15. júla 1099 – akoby symbolicky – v piatok o tretej hodine popoludní križiacki rytieri na čele s Godefroyom oslobodili mesto Jeruzalem a Kristov hrob z moslimskej nadvlády.  

Česť a sláva týmto hrdinom, ktorí nám, Kristovi verným, aj v týchto temných časoch pomáhajú svojim príkladom zachovať si pravú vieru, aby sme sa raz spolu s nimi, s Pánom a Jeho Matkou mohli stretnúť v Nebeskom Jeruzaleme.

M.

 


Spread the love