Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 7. novembra 2020

Drahé deti, vpred bez strachu. Neustupujte. Môj Ježiš je s vami. Dôverujte Tomu, ktorý vás miluje a pozná vás po mene. Ste dôležití pre realizáciu Mojich plánov. Buďte poslušní Môjmu Volaniu. Nechcem vás nútiť, pretože máte slobodu, ale ako (vaša) Matka vás žiadam, aby ste činili Vôľu Môjho Syna Ježiša. Nedovoľte diablovi, aby vás oklamal pochybnosťami a neistotami. Buďte verní misii, ktorá vám bola zverená. Na kolenách sa modlite.

Silu vyhľadávajte v Evanjeliu a Eucharistii. Žijete v časoch súžení, ale neustupujte! Niet víťazstva bez kríža. Smerujete do bolestivej budúcnosti veľkých perzekúcií. Tí, ktorí milujú a bránia Pravdu, budú niesť ťažký kríž. Podajte mi svoje ruky a Ja vás povediem k Tomu, ktorý je vaším jediným Skutočným Spasiteľom. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love