Spread the love

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 3. mája 2005

Drahí synovia a dcéry, nukleárne a biologické zbrane budú použité bradatými mužmi (niekde sa uvádza že ide o moslimov, inde že o Rusov) a hrôza sa rozšíri nad mnohými národmi. Diabol zviedol veľké množstvo mojich úbohých detí a odviedol ich od milostí môjho Božského syna. Nešťastní sú, ktorí sa pripútavajú k materiálnym veciam. Vedzte, že príde veľký chaos vo svetovej ekonomike a len tí pokorného a mierneho srdca prežijú. Žiadam vás, aby ste utekali od márnivostí.

Utečte od zvykov tohto sveta. Učte sa obliekať skromne. Starajte sa o svoje telá, veď ste chrámami Ducha Svätého. Buďte opatrní. Patríte Pánovi.  Ktokoľvek uráža Pána nemravnými spôsobmi (obliekania sa) riskuje večné zatratenie. Vskutku, osloboďte sa od pazúrov Diabla. Nenechávajte odsúdiť svoju dušu. Toto je správa ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love