Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 24.4.2024

Drahé deti, Môj Syn Ježiš od vás očakáva veľa. V týchto ťažkých časoch vyhľadávajte jednoty s Mojim Synom Ježišom a nedovoľte veciam tohto sveta aby vás vtiahli do priepasti zničenia. Milujte a bráňte Pravdu. Kráčate v ústrety budúcnosti utrpenia. Skrze chyby zlých pastierov sa neporiadok rozšíri do Cirkvi a mnohí budú nasledovať svoje vlastné chodníky. Falošné kľúče neotvoria dvere do večnosti. Cesta do neba je skrze Ježišove učenia a učenia Jeho pravej Cirkvi. Utekajte od vlkov preoblečených za baránkov a zostávajte po pravici tých, ktorí milujú a žijú pravdu Evanjelia. Semeno zla sa rozšíri, ale len semeno Pravdy porastie v Dome Božom.

Vydajte zo seba to najlepšie a pomôžte Mojim úbohým deťom, ktoré žijú ďaleko od Ježiša. On je vaše všetko a bez Neho nezmôžete nič. Nebojte sa! Nič a nikto sa nemôže postaviť proti Pánovým vyvoleným. Odvahu! Budem sa za vás modliť ku Svojmu Ježišovi. Nech sa stane čokoľvek, nevybočujte z cesty, ktorú vám ukazujem. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen


Spread the love