Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 7. mája 2022

Drahé deti, môj Ježiš je svetlom sveta. Nežite v temnote falošných doktrín. Nepriatelia budú konať, aby vás vzdialili od svetla pravdy! V modlitbe pokrčte kolená. Som vaša Matka a prichádzam z neba, aby som vám pomohla. Poslúchajte moje volanie. Prosím vás, aby ste vo všetkom napodobňovali môjho Syna Ježiša. Poznám každého z vás po mene a budem sa za vás modliť k môjmu Ježišovi.

Majte odvahu, vieru a nádej. Nič nie je stratené. Vráťte sa k Ježišovi. On vás miluje a očakáva vás s Otvorenou náručou. Kráčajte k bolestným časom a zvíťazia len tí, ktorí milujú pravdu. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love