Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 23. januára 2022

Drahé deti, prichádzam z neba, aby som vás priviedla do neba. Poslúchajte moje volanie. Poznám každého z vás po mene a prosím vás, aby ste udržiavali zapálený plameň vašej viery. Žijete v dobe veľkého rozdelenia. Zostaňte s Ježišom. Nevzďaľujte sa od pravdy. Božie zákony budú opovrhované a všade bude prítomná duchovná temnota. To, čo je falošné, bude prijaté a moje úbohé deti budú kráčať ako slepí, ktorí vedú iných slepých. Starajte sa o svoj duchovný život. Všetko v tomto živote pominie, ale Božia milosť vo vás bude večná. Pevne verte v Boha, modlite sa za ľudí.

V Bohu nie je polovičná pravda, ale v srdci človeka, ktorý žije bez Boha, je nespravodlivosť a klamstvo. Buďte Pánovi. On vás chce spasiť. Odvahu! Budem sa za vás prihovárať u môjho Ježiša. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 25. januára 2022

Milé deti, nebojte sa. Pán je s vami. Dajte zo seba to najlepšie v poslaní, ktoré vám bolo zverené, a Pán vás štedro odmení. Hľadajte najprv Božie poklady, ktoré sú prítomné v katolíckej Cirkvi: to je Jeho jediná a pravá Cirkev. Nech sa stane čokoľvek, nevzďaľujte sa od Cirkvi. Môj Ježiš bude vo svojej Cirkvi a neopustí mužov a ženy viery. V Božom dome ešte uvidíte toľko zmätku, ale tí, ktorí zostanú verní až do konca, budú vyhlásení za blahoslavených Otca.

Nezabudnite: vo vašich rukách svätý ruženec a Sväté písmo; v srdci láska k pravde. Pravda je kľúč, ktorý každému z vás otvorí Bránu večnosti. Odvahu! Milujte a bráňte pravdu. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love