Spread the love

St. John Fischer

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 26. októbra 2021

Drahé deti, som vaša Bolestná Matka a trpím za to, čo pre vás prichádza. Nepriatelia konajú tajne, aby vás vzdialili od pravdy. Nech sa stane čokoľvek, nevzďaľujte sa od Evanjelia môjho Ježiša a od učenia Jeho Cirkvi. Nezabudnite: vaše obranné zbrane budú v poučeniach z minulosti. Majte odvahu, vieru a nádej. Neustupujte. Môj Ježiš potrebuje vaše úprimné a odvážne svedectvo. Dajte mi svoje ruky a ja vás povediem k víťazstvu. Robte pokánie a zmierte sa s Bohom prostredníctvom svätej spovede. Sýťte sa vzácnym pokrmom Eucharistie, pretože len tak môžete znášať ťarchu budúcich skúšok. Vpred v obrane pravdy! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love