Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 1. decembra 2020

Drahé deti, odvahu. Môj Syn Ježiš je s vami. Nebuďte ustarostení. Na kolenách sa modlievajte a všetko pre vás dopadne dobre. Prišla som z Neba, aby som vás volala k obráteniu. Počúvajte Ma. Máte slobodu, no nedovoľte slobode, aby vás (vy)viedla z cesty, ktorú vám ukazujem už toľké roky. Pred sebou máte dlhú cestu s ťažkými skúškami. Nepriatelia budú konať čím ďalej tým viac a čo je posvätné, tým bude opovrhované. Nedovoľte, aby boli Veci Nebeské obmedzované a zamieňané s tým, čo je ľudské (Pozn: zrejme sa tu myslí čím ďalej tým viac spomínaný útok na Eucharistiu a tvrdenia „že to nie je živý Ježiš“).

Čo pochádza z Boha, to vedie k svätosti. Veci (tohto) sveta môžu robiť dojem, no do Neba nevedú. Buďte pozorní, aby ste neboli oklamaní. Pána počúvajte. Verní zostávajte pravému magistériu Cirkvi Môjho Ježiša. Dajte mi svoje ruky a Ja vás povediem k víťazstvu. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love