Spread the love

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 6. septembra 2022

Milé deti, nebojte sa. Môj Ježiš je s vami, aj keď Ho nevidíte. Žiadam vás, aby ste boli verní mojim výzvam, pretože vás chcem viesť k svätosti. Žijete v horšom čase ako bol čas potopy. Môj Pán vás očakáva. Neschádzajte z cesty, ktorú som vám ukázala. Veľká loď bude odklonená z bezpečného prístavu, ale tí, ktorí zostanú verní náuke z minulosti, budú zachránení a nezahynú. Odvahu! Buďte mužmi a ženami modlitby. Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter


Spread the love