Spread the love

Svätý Štefan, Kráľ uhorský

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 1. mája 2008

Drahí synovia a dcéry, odmietnite slávy tohto sveta a hľadajte veci v Pánovi. Slávy tohto sveta pominú, no slávy Pána sú večné. Ste vo svete, no nie ste zo sveta. Nedovoľte diablovi, aby vás zotročil. Utekajte od všetkej márnivosti a zo všetkého čo ochromuje pravú lásku Boha vo vás. Dávajte svedectvá Mojich volaní. Všetkým tým, ktorí rozširujú Moje správy, sľubujem pomoc v hodine smrti so všetkými milosťami potrebnými pre spásu. Prišla som z Neba, aby som vás viedla do Neba. Po všetkých skúškach, ktoré Pán dovolí voči Svojej Cirkvi, tá bude víťazná. Veľký muž viery povedie Cirkev k veľkému víťazstvu. Buďte verní. Neutekajte od Pravdy. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love