Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 25. júla 2023

Drahé deti, kráčate do budúcnosti veľkých sporov a rozdelenia. Veľký vrak viery (Cirkev?!) odvráti mnoho Mojich úbohých detí od cesty spásy (!). Žiadam vás, aby ste boli verní môjmu Synovi Ježišovi a pravému magistériu (učeniu) Jeho Cirkvi. Ťažké časy prídu a utrpenie bude veľké pre tých ktorí milujú a bránia pravdu. Odvahu! Vždy si pamätajte: vašou zbraňou obrany je Pravda.

Žiadam vás udržiavať plameň vašej viery nažive. V tomto živote – a nie v tom druhom – musíte dosvedčiť, že ste výhradne Kristovi. Odvráťte sa od sveta a žite obrátení k Nebu! Milujem vás a vždy budem po vašom boku. Vpred! Silu vyhľadávajte v modlitbe a v Eucharistii – a budete víťazní. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.

Zdá sa, že sa máme v októbri na čo tešiť. M.

 


Spread the love