Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 8. Júla 2021

Drahé deti, silu vyhľadávajte v Evanjeliu a v Eucharistii. Vaše víťazstvo je v Pánovi. Neodvracajte sa od Pravdy. Keď ste ďaleko od Pravdy, démon vás oklame a zvedie vás do temnoty nedôvery v Evanjelium  a v učenie pravého magistéria Cirkvi Môjho Ježiša. Kráčajte s Pánom. Jeho Svetlo vyhľadávajte, aby ste boli spasení. Nepriatelia budú konať a spôsobia veľký zmätok v Dome Pánovom. Bude veľké opovrhovanie tým, čo je posvätné, a veľká bude bolesť mužov a žien viery. Víťazstvo Cirkvi príde skrze vernosť mnohých vysvätených osôb (kňazov), ktoré, uprostred vlkov, zostanú verné Ježišovi. Vpred s odvahou a radosťou! Nezabúdajte: Môj Ježiš vás nikdy neopustí.  Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

Aký temný deň dnes 16.5.2021 – práve na sviatok Panny Márie Karmelskej. Pápež František vydal mimoriadne tvrdé reštrikcie na slávenie latinských svätých omší, ktoré už dlho ležali v žalúdku liberálym talianskym a francúzskym biskupom.

Dnes by mali vlajky v katolíckych krajinách visieť na pol žrdi, lebo zase zaútočili na liturgiu svätcov. Radujú sa leda tak diabli v pekle a liberálni akože katolíci.

Ale – ako aj tieto proroctvá hovoria – nakoniec zvíťazí Pánova strana.

(domov.sme)

 

 


Spread the love