Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 30. júla 2020

Drahé deti, vaše víťazstvo je v Pánovi. Svoju dôveru a nádej vložte do Neho a všetko pre vás skončí dobre. Buďte odvážni a ohlasujte Ježiša všade. Buďte ohlasovateľmi Evanjelia a bráňte učenie magistéria Jeho Cirkvi. Nepriatelia sa budú stále viac spájať aby vás držali (ďaleko) od pravdy. Mnohí budú oklamaní a príjmu čo je falošné. Nezabúdajte: ticho spravodlivých posilňuje nepriateľov Boha. Modlite sa na kolenách. Ľudstvo mieri do priepasti a nastal čas na váš návrat. Počúvajte Ma a Ja vás povediem k Tomu, kto je jediná Cesta, Pravda a Život. Vpred v obrane pravdy. Toto je správa ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love