Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 10. mája 2018

Drahé deti, z paláca (Vatikánu) vyjde rozkaz, ktorý veľmi poškodí vieru Mojich úbohých detí. Modlite sa na kolenách. Toto je čas veľkého boja medzi Dobrom a Zlom. Zostaňte s pravdou. Prijmite Evanjelium, pretože to je jediný spôsob ako zostať na ceste Spásy. Ja som vaša Matka a prišla som z Neba aby som vás povolala k obráteniu. Od sveta sa odvráťte.

Nie ste otroci. Ste slobodní byť Pánovi. Otočte sa k Tomu, ktorý je vaším absolútnym Dobrom a pozná vás po mene. Vy ste Pánovi a Jeho jediného by ste mali nasledovať a slúžiť Mu. Vpred v obrane Pravdy! Môj Pán od vás očakáva veľa. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

 

Vatikán 11. januára (RV) Vo Vatikáne dnes vyšiel apoštolský list motu proprio Spiritus Domini, ktorým pápež František ustanovil, že ministériá lektorátu a akolytátu budú odteraz prístupné aj ženám, a to v stabilnej a inštitucionálnej forme s príslušným mandátom. Upravil tak kánon 230 §1 Kódexu kánonického práva, kde sa termín „laickí muži“ nahradí slovom „laici“.

„Laici, ktorí majú vek a vlohy stanovené dekrétom Konferencie biskupov, môžu byť predpísaným liturgickým obradom natrvalo prijatí do služby lektora a akolytu; toto udelenie služieb im však nedáva právo na poskytovanie hmotného zabezpečenia alebo mzdu zo strany Cirkvi.“

Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska


Spread the love