Spread the love

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 25. decembra 1990

Drahé deti, dnes vám túžim dať celú svoju lásku, aby ste tak mohli žiť vo svätosti, ako je vôľou Môjho Nebeského Syna. Otvorte Mi svoje srdcia, pretože Ja som vaša Matka a chcem vám pomôcť. Nemyslite na zlo, ak chcete konať dobro. Zverte sa Mi a zasväcujte sa Môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

Buďte v pokoji.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love