Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 25. augusta 2020

Drahé deti, zlí ľudia zmenia zákony, ale v srdciach verných nebude svetlo pravdy nikdy zahasené. Buďte pozorní. Naslúchajte Mojim volaniam a všade svedčte o Evanjeliu Môjho Ježiša. Verte pevne v Moc Božiu. Babylon bude prítomný všade a mnohí z Mojich vysvätených (t.j. kňazov) budú zamorení bahnom falošných učení. Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím pre to, čo sa k vám blíži. Veľa sa modlite! Len skrze moc modlitby budete môcť uniesť váhu skúšok. Silu vyhľadávajte vo Sviatostiach zmierenia a Eucharistie. Vaše víťazstvo je v Pánovi. Vpred bez strachu. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love