Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 6. septembra 2022

Drahé deti, nepriatelia budú bojovať proti Božím vyvoleným, ale víťazstvo bude pre tých, ktorí milujú a bránia pravdu. Zradcovia viery budú postupovať, ale budú porazení vernosťou statočných vojakov v reverendách. Neklesajte na duchu. Som vaša Matka a milujem vás. Keď cítite ťarchu kríža, volajte Ježiša. V Ňom je vaše víťazstvo. Vpred v obrane pravdy. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter


Spread the love