Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 11. augusta 2020

Drahé deti, modlite sa na kolenách. Blížite sa k bolestivej budúcnosti. Zradcovia viery sa spoja a obrancovia pravého učenia Cirkvi Môjho Ježiša budú prenasledovaní a vyhodení von. Trpím kvôli tomu, čo k vám prichádza. Nevybočujte z cesty, ktorou vás Ja vediem. Môj Pán potrebuje vaše úprimné a pravdivé svedectvo. Silu vyhľadávajte v modlitbe a v Evanjeliu Môjho Ježiša. Dovoľte slovám Môjho Ježiša, aby vás premenili. Buďte poslušní a prijmite Vôľu Božiu pre svoje životy. Ja som vaša Matka a milujem vás. Vpred bez strachu. Toto je správa ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love