Spread the love

 

Z denníka sestry Natálie

Videla som Božieho Ducha Svätého – ako devastujúci oheň – zaplavujúc svet. Ten oheň neprinášal ani pokoj, ani milosť, ale zničujúci trest. Kamokoľvek sa oheň Duch Svätého dostal, zhubní duchovia padali do pekla po tisícoch. Ale ešte pred tým, než bolo všetko zničené, som uvidela Svätú Pannu na svojich kolenách pred Ježišom modliť sa a prosiť o milosť pre svet.

Ježiš sa na ňu nepozeral, ale sledoval Nebeského Otca, ktorý vo Svojom spravodlivom hneve neodťahoval Svoju Ruku natiahnutú nad svetom. Svätá Panna si zo svojich ramien dala dole závoj pokoja a prekryla ním svet. Všetky tie časti sveta, ktoré boli pokryté Máriiným závojom, unikli trestu a žiarili modrou farbou pokoja.

Avšak kde závoj nezakrýval povrch, tam bolo badať červenú farbu hnevu horieť ako žeravé uhlíky. Porozumela som, že spravodlivému trestu Božiemu môžeme uniknúť iba ak vyhľadávame útočisko pod závojom našej Najsvätejšej Matičky a ak úpenlivo prosiť milosrdenstvo skrze Ňu. 

+++

Sestra Mária Natália od sestier sv. Márie Magdalény sa narodila v roku 1901 v dedinke neďaleko Bratislavy nemeckým rodičom. V mladom veku vstúpila do kláštora v Bratislave, neskôr sa ocitla v kláštore v Budapešti.

Bolo to práve v Maďarsku, kde začal obdržiavať nadprirodzené správy. Správy boli v maďarskom jazyku a mnohé z nich sa týkali katolíckeho kléru v krajine, ako i osudu Maďarska. Väčšina správ je datovaná do rokov 1939-1943.

Jej správy neboli ani jej predstavenými ani Cirkvou nikdy spochybnené a v roku 1943 dokonca napísala pápežovi Piovi XII., aby nejazdil do svojho letného sídla, Castelgandolfo, lebo bude bombardované – čo sa aj skutočne udialo.

Tu uvedené správy sú z knihy „Víťazná Kráľovná sveta“ (Maď., 1987), ktorá v roku 1999 obdržala imprimatúru od gen. vikára Jesúsa Garibaya z Guadalajara (Mexiko).

Jej správy ma zaujali predovšetkým z jedného dôvodu – opäť doplňajú Marie-Julie i Pedra Régisa a nijako nevybočujú z toho, čo oni povedali (na rozdiel od mnohých iných údajných správ, ktoré sa dnes všade roja). M.


Spread the love