Spread the love

 

Z denníčka sestry Natálie

Raz som sa opýtala Ježiša:

Na čom závisí moja spása?“

A On mi odvetil:

Spása nezávisí odo dneška, včerajška, či zajtrajška, ale od posledného momentu. Z tohto dôvodu musíte činiť pokánie neustále. Ste spasení, pretože Ja som vás spasil; nie pre vaše zásluhy. Iba stupeň slávy, ktorý vo večnosti získate, závisí od vašich skutkov. Takže neustále musíte konať dve veci: pokánie za vaše hriechy a opakovanie: „Ó, môj Ježišu, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha“.

Nemali by ste byť vydesení zo súdu. Ježiš, ako pokorný baránok, obklopuje svoje duše neopísateľnou láskou. Duša, ktorá túži byť čistou prichádza pred súd, aby bola schopná byť s tou istou Láskou, s ktorou bude očarená naveky. Avšak pyšná duša odmietajúca túto lásku, sa jej sama vyhýba a toto je samým v sebe peklo.

+++

Sestra Mária Natália od sestier sv. Márie Magdalény sa narodila v roku 1901 v dedinke neďaleko Bratislavy nemeckým rodičom. V mladom veku vstúpila do kláštora v Bratislave, neskôr sa ocitla v kláštore v Budapešti.

Bolo to práve v Maďarsku, kde začal obdržiavať nadprirodzené správy. Správy boli v maďarskom jazyku a mnohé z nich sa týkali katolíckeho kléru v krajine, ako i osudu Maďarska. Väčšina správ je datovaná do rokov 1939-1943.

Jej správy neboli ani jej predstavenými ani Cirkvou nikdy spochybnené a v roku 1943 dokonca napísala pápežovi Piovi XII., aby nejazdil do svojho letného sídla, Castelgandolfo, lebo bude bombardované – čo sa aj skutočne udialo.

Tu uvedené správy sú z knihy „Víťazná Kráľovná sveta“ (Maď., 1987), ktorá v roku 1999 obdržala imprimatúru od gen. vikára Jesúsa Garibaya z Guadalajara (Mexiko).

Jej správy ma zaujali predovšetkým z jedného dôvodu – opäť doplňajú Marie-Julie i Pedra Régisa a nijako nevybočujú z toho, čo oni povedali (na rozdiel od mnohých iných údajných správ, ktoré sa dnes všade roja). M.

 


Spread the love