Spread the love

 

Z denníčka sestry Natálie

Videla som, že po II. svetovej vojne nastane veľký chaos a nenávisť medzi národmi. Aby toho nebolo málo, dosiahne to i Cirkev skrze nedostatok viery. Potom mi Pán Ježiš povedal:

Pravica Môjho Otca vymaže všetkých tých, ktorí nečinia pokánie a to i napriek prílevu milosti.

I videla som katastrofy, ktorým svet bude čeliť, ako i skazu mnohých duší. Z väčšiny sveta sa stali ruiny. Keď Ježiš uvidel moju hrôzu upokojoval ma hovoriac:

Toto sa neudeje, ak bude svet činiť pokánia! Zachovám svet skrze odprosovanie spravodlivých.“

Deti moje, deti Maďarska! Nebojte sa, ale modlite sa! On (Pán) chcel, aby na dverách každého maďarského domu bolo napísané:

Maďarsko nebude zničené, len očistené. Maďarsko zostane stáť až do skončenia sveta! Moja Nepoškvrnená Matka je s vami a stará sa o vás. Musia ju teda milovať a činiť skutky odprosenia vždy zjednotení s Ňou!“

 

Čo myslíte, na ktorú stranu sa prikláňame? Malá nápoveda: https://christianitas.sk/biskupi-knazi-a-laici-v-europe-oslavia-den-boja-proti-homo-a-transfobii-lgbt-sa-stretnu-s-papezom-v-kostoloch-budu-cely-mesiac-lgbt-podujatia/

+++

Sestra Mária Natália od sestier sv. Márie Magdalény sa narodila v roku 1901 v dedinke neďaleko Bratislavy nemeckým rodičom. V mladom veku vstúpila do kláštora v Bratislave, neskôr sa ocitla v kláštore v Budapešti.

Bolo to práve v Maďarsku, kde začal obdržiavať nadprirodzené správy. Správy boli v maďarskom jazyku a mnohé z nich sa týkali katolíckeho kléru v krajine, ako i osudu Maďarska. Väčšina správ je datovaná do rokov 1939-1943.

Jej správy neboli ani jej predstavenými ani Cirkvou nikdy spochybnené a v roku 1943 dokonca napísala pápežovi Piovi XII., aby nejazdil do svojho letného sídla, Castelgandolfo, lebo bude bombardované – čo sa aj skutočne udialo.

Tu uvedené správy sú z knihy „Víťazná Kráľovná sveta“ (Maď., 1987), ktorá v roku 1999 obdržala imprimatúru od gen. vikára Jesúsa Garibaya z Guadalajara (Mexiko).

Jej správy ma zaujali predovšetkým z jedného dôvodu – opäť doplňajú Marie-Julie i Pedra Régisa a nijako nevybočujú z toho, čo oni povedali (na rozdiel od mnohých iných údajných správ, ktoré sa dnes všade roja). M.


Spread the love