Spread the love

 

Mal som obed s jedným z našich laikov „s darom“. Mali sme ich niekoľko chodov. Táto osoba má dar vidieť priamo démonov. Taniere s jedlom boli pokladané opred nás, ale ona vôbec nezačala jesť. Bolo to očividné. Nakoniec sa na mňa pozrela a spýtala sa: „Nepožehnáte to jedlo?“

Skrze jej vystupovanie som vedel, že niečo bolo vo vzduchu. Povedal som: „je niečo zlého s tým jedlom?“ Pritakala, ale nič nepovedala. Hádal som teda: „sú v ňom nejakí démoni?“ Odpovedala, že „áno“. Tak som nad jedlom urobil klasické požehnanie. Povedala, že démoni rýchlo zutekali. Avšak opäť, keď prišli dezerty, znova váhala. Tak som sa jej opäť spýtal: „aj v nich sú démoni?“ Znovu povedala, že „áno“. Tentoraz som ja ju požiadal, aby povedala požehnanie a démoni odišli.

Začal som uvažovať, čo sa asi tak deje v kuchyni?! Bolo to veľmi nezvyčajné (podľa toho čo viem), že videla démonov na jedle. Uvažoval som, či personál v kuchyni náhodou nepreklínal to jedlo pred tým, než ho pustil von. Môže sa to zdať byť divné, ale zistil som, že je viac ľudí preklínajúcich veci a zaujímajúcich sa o okultné praktiky, ako by som bol očakával.

Nie som si istý, čo by sa stalo, keby by sme zjedli jedlo na ktorom boli démoni. Nepochybujem ale, že by to nebolo moc príjemné. Pravdepodobne by som ho bol celé niekam vyzvracal, alebo niečo podobného.

Poučenie z príbehu – nikam nechoďte bez svojho mystika! Ha! Taktiež, na to sa môžete vsadiť, teraz už trochu svedomitejšie požehnávam jedlo ešte pred tým, než ho zjem… Veď kto by chcel zjesť démona?

+++

Otec Stephen J. Rossetti je exorcista z Washingtonskej arcidiecézy, prednášajúceho na Catholic University of America, ktorý píše krátke zápisky o svojich osobných skúsenostiach s exorcizmom, démonmi, čarodejnicami a posadnutými . Nedávno mu vyšla aj kniha, kde mnohé tieto svedectvá taktiež popisuje.


Spread the love