Spread the love

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 23. septembra 2021

Drahé deti, majte odvahu a nedovoľte, aby vás bahno falošných náuk vzdialilo od môjho Syna Ježiša. Ste dôležití pre uskutočnenie mojich plánov. Počúvajte ma. Ľudstvo bude piť trpký pohár utrpenia. Tí, ktorí milujú a bránia pravdu, budú prenasledovaní, súdení a odsúdení. Necúvajte. Môj Ježiš bude s vami. Všade dosvedčujte,  že patríte Pánovi. Oddeľte sa od zla. Všade ohlasujte evanjelium môjho Ježiša. Ticho spravodlivých posilňuje Božích nepriateľov. Čo musíte urobiť, nenechajte to na zajtra. Nevzďaľujte sa od modlitby. Keď ste od nej ďaleko, stávate sa cieľom Božieho nepriateľa. Nezabudnite: vaše víťazstvo je v Eucharistii. Vpred v obrane pravdy. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

+ + + 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love