Spread the love

 

Keď som nedávno uvidel dnes už slávne kresby k Synode o synodalite (akýsi „III. vatikánsky koncil“?), uvedomil som si jedno – toto katolícka Cirkev pohromade už nedokáže prežiť. 10, 15, 20 rokov a je zrejme koniec. Ako by to aj mohla prežiť? Homosexuálne skutky sú od prírody odpudzujúce. Človek má prirodzenú tendenciu cítiť odpor k dvom chlapom, ktorí sa na verejnosti držia za ruky, či sa to niekomu páči alebo nie. A pri pomyslení, čo títo dvaja muži robia v súkromí…

Ako môžu teraz nemeckí a belgickí biskupi prichádzať s tým, že chcú „požehnávať“ takéto „zväzky“? Ako môže ona synoda prichádzať s návrhom „inkluzívnosti“ – tzn. „prijímania takých, akí sú“?…

Celý článok „V tejto chvíli sa už celkom zjavne zdá, že Cirkev môže zachrániť azda len… návrat k tradičnej liturgii“ si môžete prečítať na stránke Christianitas.sk


Spread the love