Category

Blog

Blog, Edson etc.

Marie-Julie Jahenny – Antipápeži…

  Z denníčka Marie-Julie, 29. septembra 1882 „Cirkev bude mať svoj trón prázdny dlhé mesiace… Budú dvaja po sebe nasledujúci antipápeži, ktorí budú nad Svätou stolicou vládnuť po celý ten čas.“   Františkánsky kňaz, 18. st. „Všetky náboženské rády budú utlačované…

pokračovať v čítaní...