Blog, Článok, História

Prečo šlo Hitlerovi tak veľmi o vytvorenie slovakštátu?

  Dnes vieme, že tak-zvaný Slovenský (vojnový) štát vznikol 14. marca 1939 uznesením Snemu Slovenskej krajiny. Stalo sa tak ihneď po návrate Jozefa Tisa z Berlína, kde sa stretol s Hitlerom. Práve fuhrer tlačil na Tisa, aby štát vytvoril, inak…

pokračovať v čítaní...