Spread the love

 

Potom čo sa kráľovi Richardovi Levie srdce tesne nepodarilo získať sväté mesto Jeruzalem, zvolal nový pápež Inocent III. ďalšiu, v poradí už štvrtú križiacku výpravu (1202 – 1204). Tá dodnes patrí medzi najneslávnejšie kapitoly tohto obdobia, keďže križiaci sa k Jeruzalemu ani len nepriblížili. Namiesto toho však silou dobyli Konštantínopol. A to hneď dva razy. Šlo o to, že križiacki páni si na svoju výpravu museli prenajať lode od benátskych kupcov a tí si, samozrejme, chceli poriadne namastiť vrecká. Keď sa preto u veliteľa výpravy Bonifáca z Montferratu objavil syn zvrhnutého byzantského cisára s prosbou o pomoc pri porazení ich soka a sľuboval tučné odškodné, Bonifác neodolal. „Uzurpátor“ Alexios III. si však so sebou pri úteku zobral aj celú kráľovskú pokladnicu, vďaka čomu vyšli križiaci takpovediac naprázdno.

Nový cisár maximálne dvihol dane, aby splatil svoje záväzky; to však viedlo len k povstaniu v meste a nespokojnosti križiakov, ktorí dostali len polovicu sľúbených peňazí…

Celý článok si môžete prečítať na tejto adrese


Spread the love