Spread the love

 

7. januára 1566 sa ulicami Ríma rozšírilo známe heslo: „Habemus Papam!“ – „Máme pápeža!“ Na trón zasadol Antonio Michele Ghislieri, ktorý prijal meno Pius V. Antonio už vo svojich 14 rokoch vstúpil k dominikánom, ktorí mu poskytli to najlepšie možné vzdelanie. Dvadsať rokov po svojom vysvätení za kňaza prijal biskupskú berlu. To bolo v roku 1556. O rok neskôr sa stal kardinálom.

Antonio bol ako dominikán známy svojou prísnosťou. Jeho časy bol časmi značného úpadku morálky a disciplíny, takže jeho primárnou úlohou bolo dávať do poriadku rôzne neduhy, ktoré sa v cirkvi v dôsledku slabej disciplíny rozmohli. Dbal na striktné dodržiavanie pôstov, pokání, dlhé nočné meditácie či dlhé pešie púte k svätým miestam. Modlitba sv. ruženca a pravidelné zasväcovanie sa Panne Márii boli u neho absolútnu povinnosťou…

Celý článok si môžete prečítať na tejto adrese


Spread the love