Spread the love

 

Augustus (v podstate čestný titul rímskych cisárov) Dioklecián si uvedomil, že rozsiahlu ríšu, ktorá siahala od Británie po Mezopotámiu a od Gálie po Afriku, už nedokáže efektívne spravovať sám, a tak sa rozhodol vybrať si spoluvládcu, ktorý mal dohliadať na západnú časť ríše, kým on osobne bedlil nad výbušnejším východom. Stal sa ním jeho priateľ a spolubojovník Maximianus, ktorému udelil najprv titul caesara („nižšieho cisára“) a potom augusta („vyššieho cisára“). Avšak aj moc rozdelená medzi dvoch rovnocenných spoluvládcov bola stále veľmi ťažkopádna.

Ríša bola ohrozená zo všetkých strán, na všetkých týchto úsekoch bolo treba vojsko a vojsku zas tvrdú ruku. Dioklecián preto ustanovil sebe aj Maximianovi akýchsi „podvládcov“, ktorí dostali titul caesara a správu rozsiahlych území ríše…

Celý článok si môžete prečítať na tejto adrese

 


Spread the love